Rådgivning

Indholdet på denne hjemmeside kan hverken betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold eller påberåbes som grundlag for en beslutning om køb eller salg. ValueInvest Danmark påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af denne hjemmeside.

ValueInvest Danmark baserer investeringerne på rådgivning fra Foreningens rådgiver, Macquarie Investment Management Europe S.A. (ValueInvest Global Equity Team), der blev etableret den 13. januar 1998. Selskabet, der er hjemmehørende i Luxembourg og under tilsyn af det luxembourgske finanstilsyn CSSF, er en del af Macquarie Asset Management, Macquarie Group.

Ved ønske om køb eller salg af ValueInvest Danmarks investeringsbeviser, anbefales investorerne altid at søge professionel rådgivning. ValueInvest Danmark har en række samarbejdspartnere, der distribuerer Foreningens produkter. Se listen af samarbejdspartnere her.