Investeringsproces

 
Foreningens investeringsrådgiver finder ikke attraktive aktier ved tilfældigheder, men gennem en struktureret idégenerering baseret på en kvantitativ screeningsmodel, der sorterer og rangordner det globale investeringsunivers ud fra prisfastsættelse og forskellige kvalitetsparametre såsom indtjeningsstabilitet og afkast på den investerede kapital. Screeningsværktøjet hjælper med at navigere i det globale investeringshav og finde frem til netop de selskaber, der over tid har de bedste forudsætninger for at skabe værdi til deres ejere.

I den fundamentale selskabsanalyse handler det om at forstå, hvordan og hvorfor den pågældende forretningsmodel skaber værdi. Er forretningsmodellen kompleks, og er det ikke tydeligt, hvordan selskabet skaber indtjening, takkes der ganske enkelt nej.

Når Foreningens investeringsrådgiver foretager den dybdegående analyse, vurderes også den pågældende sektor, som selskabet er en del af. Det er en vigtig del, fordi strukturen og sektorsammensætningen sætter dagsordenen for lønsomhed og vækstpotentiale. Der anvendes meget tid på at gennemtrævle og læse årsregnskaber, fordi noterne ofte gemmer på interessante og relevante informationer, der til tider kan være overset af andre investorer. Årsregnskabet splittes så at sige ad og herefter rekonstrueres resultatopgørelsen og balancen, så de bedre reflekterer den reelle indtjeningskraft og den finansielle risiko i selskabets kerneforretning.