Om ValueInvest

En logisk investeringsproces

ValueInvest Danmarks gennemprøvede investeringsstrategi, med 25 år på bagen, har givet gode langsigtede resultater, der har slået det generelle aktiemarked. Det er et klart vidnesbyrd om, at aktiemarkedet ikke er fuldstændig effektivt, og at der eksisterer lommer af ineffektivitet, som kan udnyttes med en fokuseret og langsigtet investeringstilgang.

Sund fornuft

På den lange bane er det den økonomiske udvikling i selskaberne, der driver afkastet, men det er ikke ligegyldigt, hvad man betaler. Et godt selskab er ikke automatisk en god investering. Foreningens investeringsrådgiver investerer kun, når en fornuftig rabat kan opnås i forhold til den estimerede værdi, uanset hvor fantastisk og banebrydende forretningsmodellen end måtte være. Dette er kernen i kapitalbeskyttelse. 

Fokus

De langsigtede resultater er et resultat af aktive fravalg og aktive tilvalg af selskaber i opbygningen af en koncentreret portefølje af højkvalitetsselskaber, der er købt til en attraktiv pris. Koncentrerede porteføljer skærper fokus og tilstræber, at gode investeringer ikke udvandes. Med en høj koncentration af attraktivt prisfastsatte og indtjeningsstabile selskaber har Foreningens porteføljer ydet en god kapitalbeskyttelse i perioder med faldende aktiemarkeder.

Disciplin

Succes i investeringsverdenen handler om at tænke langsigtet og minimere fejl. Det kræver, at man formår at holde sig til den strategi og plan, som man har valgt på forhånd, og accepterer, at der vil være perioder, hvor strategien ikke kan følge med det generelle aktiemarked. ValueInvest Danmark har fulgt den samme filosofi og investeringsproces hos Foreningens investeringsrådgiver siden Foreningens grundlæggelse i 1998.