Investering

 
ValueInvest Danmarks resultater er opnået på baggrund af mange års erfaring med de finansielle markeder og en erkendelse af, at gode investeringsresultater i al deres enkelthed handler om at tænke langsigtet og mindske risiko for tab.  Investeringerne er baseret på sunde økonomiske principper, der ellers let kan overses i et støjfyldt og til tider meget kortsynet aktiemarked.

På længere sigt er det den økonomiske udvikling i selskaberne, der er afgørende for hvilket afkast, man opnår. Foreningens rådgiver forsøger ikke at gætte på aktiekursen inden for f.eks. 12 måneder, men bruger tid og ressourcer på at vurdere den fundamentale værdi af et selskab. Og der investeres kun, når der kan opnås en fornuftig rabat i forhold til den estimerede værdi.

Investering handler om at få betaling for den risiko, man påtager sig. I traditionel ­ finansiel teori sættes risiko lig med en akties kursudsving eller volatilitet. Som langsigtet investor tænkes som en selskabsejer, og her er det vurderingen af et selskabs evne til at skabe værdi i sin levetid, der er afgørende. I denne verden er den reelle risiko derfor relateret til forudsigeligheden og stabiliteten i indtjeningen. Kan et selskab ikke opretholde indtjeningsevnen, er der risiko for et permanent tab. Omvendt øger høj forudsigelighed i indtjening og pengestrøm sikkerheden i den estimerede værdi og bidrager til at reducere tabsrisikoen.