Investeringsfilosofi

Grundpillen i de langsigtede investeringsresultater er en robust investeringsproces, der fungerer som det faste holdepunkt for investeringsteamet hos Foreningens investeringsrådgiver og sikrer en disciplineret tilgang til investering.

Der investeres ud fra en disciplineret og analysedrevet bottom-up proces, der er uafhængig af sammensætningen i et referenceindeks, f.eks. Morgan Stanleys Verdensindeks (MSCI Verden). Kultur og arbejdsmiljø spiller en væsentlig rolle for gode investeringsbeslutninger, fordi det kræver mod at investere på langt sigt.

Det er uundgåeligt, at man undervejs vil opleve perioder med dårlige afkast i forhold til det generelle aktiemarked. Investeringsteamet hos Foreningens investeringsrådgiver arbejder ud fra nogle fastforankrede kerneværdier, der løbende kultiveres og forstærkes, og teamet evner at gå mod strømmen. Drivkraften i processen er først og fremmest teamspirit, hvor intellektuel nysgerrighed kan trives og udfoldes.