Privatlivspolitik

Her kan du læse om, hvordan ValueInvest Danmark håndterer dine personoplysninger.

Bestyrelsen i investeringsforeningen har delegeret den daglige ledelse af investeringsforeningen til BI Management A/S

BI Management A/S varetager som investeringsforvaltningsselskab og forvalter af alternative investeringsfonde den daglige administration af investeringsforeninger samt forvaltning af alternative investeringsfonde.

Som privat investor har du sjældent kontakt til investeringsforeningen eller BI Management A/S, da rådgivning, spørgsmål m.v. håndteres af dit pengeinstitut.

Formål med behandling
Når du køber/sælger andele i investeringsforeninger og alternative investeringsfonde via dit pengeinstituttet, så registreres dette hos VP Securities A/S (værdipapircentralen) i overensstemmelse med de depotbestemmelser, som du har godkendt hos dit pengeinstitut.

Som en del af administrationen er BI Management A/S forpligtet via lovgivning til at føre et register over investorernes andele, som dokumentation for investorernes andel af en afdelings formue. Registeret kaldes for ejerbogen. De oplysninger, som behandles om dig i ejerbogen er navn, adresse og VP-kontonummer (dit depotnummer hos VP Securities A/S). Oplysningerne indhenter BI Management A/S via VP Securities A/S.

BI Management A/S bruger dine oplysninger i forbindelse med afholdelse af generalforsamling, udbyttebetalinger, tilbagesøgning af udbytteskat og besvarelse af henvendelser fra investorer.

Periode for opbevaring af dine personoplysninger
Dine oplysninger opbevares, så længe det er nødvendigt i forhold til ovennævnte formål.

Videregivelse af personoplysninger
I forbindelse med generel IT-understøttelse (IT-infrastruktur, servereopbevaring m.v.) og ejerbogsadministration og afvikling af generalforsamlinger videregives dine oplysninger til underdatabehandlere, som BI Management A/S har indgået aftale med.

Cookies og tekniske oplysninger
Investeringsforeningen behandler data som vedrører brugen af vores hjemmeside.

Der benyttes cookies og lignende teknologier for at give bedre digitale oplevelser og gøre indholdet mere relevant for dig. Du kan finde flere oplysninger om cookies i vores cookiepolitik.

Tilbagekaldelse af samtykke
Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan til enhver tid bringes til ophør ved, at du tilbagekalder dit samtykke.

Har du tilmeldt dig elektroniske nyhedsbreve via investeringsforeningens hjemmeside kan du altid framelde dig enten via link i nyhedsbrevet eller via hjemmesiden.

Dine rettigheder
I overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder:

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger investeringsforeningen behandler om dig
Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, investeringsforeningen har registreret om dig
Du har ret til at få slettet de personoplysninger, investeringsforeningen har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter investeringsforeningen alle oplysninger, som investeringsforeningen ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Investeringsforeningen behandler primært persondata, som investeringsforeningen modtager via dit pengeinstitut (registrering hos VP Securities A/S), som således bør være korrekt og ajourført.

Sikkerhed
Investeringsforeningen og BI Management A/S er under tilsyn af Finanstilsynet og underlagt en række lovkrav til IT-sikkerhed.

Investeringsforeningen beskytter dine personoplysninger og BI Management A/S har vedtaget interne regler om IT-sikkerhed, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Der er fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af medarbejderne i BI Management A/S, der behandler persondata. BI Management A/S kontrollerer medarbejdernes faktiske adgang gennem logning og tilsyn samt ekstern revision gennemfører en årlig IT-revision.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig vil investeringsforeningen informere om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Investeringsforeningen er ikke forpligtet til at udpege en DPO. Investeringsforeningens kerneaktiviteter er værdipapirhandel, som ikke kræver regelmæssig og systematisk overvågning af private personer eller involverer behandling i et stort omfang af følsomme personoplysninger. Investeringsforeningen behandler primært persondata, som er påkrævet via lovgivning.

Klageinstans
Du har mulighed for klager over investeringsforeningens behandling af persondata om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

Ændringer til privatlivspolitikken
Denne privatlivspolitik opdateres regelmæssigt og når det er nødvendigt af hensyn til den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.