Svanemærket

ValueInvests fonde er Svanemærket 

I december 2020 blev alle Foreningens fonde Svanemærket. Svanemærket understøtter Foreningens allerede eksisterende ESG-praksis. 

Ved at investere i en svanemærket fond er investor med til at påvirke selskaber i en bæredygtig retning. Svanemærket lægger stor vægt på, at der bliver investeret i selskaber, som allerede udmærker inden for bæredygtighed, eller som arbejder målrettet hermed.

Hvad garanterer en svanemærket fond?

En svanemærket fond skal opfylde 25 obligatoriske krav, der regulerer de forskellige måder, hvorpå selskaber kan påvirkes. Det vil bl.a. sige gennem fra- og tilvalg af selskaber, hvori der investeres.

Foreningens svænemærkede porteføljer screenes ud fra visse bæredygtighedskriterier og eliminerer f.eks. tobak, kontroversielle våben og i vid udstrækning også fossile brændstoffer og konventionelle våben.

Desuden har et flertal af de selskaber, der investeres i, stærke ESG-profiler, og andre arbejder på at forbedre sig. Alle selskaber overholder de internationale anerkendte normer, hvilket betyder, at de for eksempel er screenet for menneskerettighedskrænkelser, alvorlig miljøødelæggelse og korruption.

En anden garanti er, at Foreningens investeringsrådgiver på vegne af investorerne søger af påvirke selskaberne i en bæredygtig retning. Dette sker gennem stemmeafgivelse og dialog med selskaberne.

Rapportering

Som en svanemærket fond rapporteres årligt på ESG-aktiviteter, inkl. informationer omkring aktuelle emner fra rapporteringsåret, eksklusioner, stemmeafgivelse og selskabsdialoger.

Mere information

Læs mere om Svanemærkets arbejde med fonde her.

Læs Foreningens ESG Rapport til Svanemærket her