Svanemærket

 ValueInvests Globale afdelinger er Svanemærket  

I 2020 blev alle Foreningens afdelinger Svanemærket. I 2022 reviderede Svanemærket kravene til Investeringsfonde og investeringsprodukter, og i marts 2023 blev ValueInvest Global og ValueInvest Global Akkumulerende Svanemærket efter disse skærpede kriterier.

Svanemærket understøtter Foreningens allerede eksisterende ESG-praksis. 

Hvad kendetegner en Svanemærket fond?

I en svanemærket fond bruger fondsforvalteren sin kapital og sit ejerskab til at påvirke virksomheder, som fonden investerer i, til at udvikle sig i en mere bæredygtig retning. Her kan du se nogle af de kendetegn, der er ved en svanemærket investeringsfond:

  • Fonden må ikke investere i visse brancher og virksomheder, der er særligt problematiske
  • Fonden skal udføre en bæredygtighedsanalyse af alle beholdninger – og skal ud fra et bæredygtighedsperspektiv prioritere de bedre virksomheder. EU's taksonomi skal tages i betragtning i forbindelse med bæredygtighedsanalysen
  • Fonden skal minimum hvert kvartal oplyse, hvilke aktier og obligationer der findes i fonden. Derudover skal fonden årligt udgive en rapport om sit bæredygtighedsarbejde
  • Fonden opfordres til at tage aktivt ejerskab og arbejde med at påvirke de virksomheder, der er investeret i  

Foreningen ønsker at investerer i selskaber, der fremmer bæredygtighed. Dette vurderes ud fra visse bæredygtighedskriterier, herunder: 

  • Overensstemmelse med FN’s Global Compact principper
  • God ledelsespraksis
  • Initiativer til reduktion af CO2-udledning
  • ESG fundamentalanalyse inkl. “ESG Value Creation Score” (intern ESG score afgives på en skala fra 1-5)

De selskaber, der har en ESG Value Creation Score ≥ 3 og samtidig har et CO2 reduktionsmål, der er valideret af Science-based Taget initiativet, er ifølge Foreningen med til at fremme bæredygtighed (”strong sustanability practices”).

Mere information

Svanemærket licens ValueInvest Global

Svanemærket licens ValueInvest Global Akkumulerende

Læs mere om Svanemærkets kriterier til fonde her.