Svanemærket

ValueInvests fonde er bæredygtige 

De tre ValueInvest fonde ValueInvest Global, ValueInvest Global Akkumulerende og ValueInvest Japan har alle opnået Svanemærket. Svanemærket understøtter Foreningens arbejde omkring ESG og bæredygtighed. 

Ved at investere i en svanemærket fond er investor med til at påvirke selskaber i en bæredygtig retning. Svanemærket lægger stor vægt på, at der bliver investeret i selskaber, som allerede udmærker sig på bæredygtighed, eller som arbejder målrettet hermed.

Hvad garanterer en svanemærket fond?

En svanemærket fond skal opfylde 25 obligatoriske krav, der regulerer de forskellige måder, hvorpå selskaber kan påvirkes. Det vil blandt andet sige gennem fra- og tilvalg af selskaber, hvori der investeres.

Foreningen investerer f.eks. ikke i tobak eller våben og sikrer også, at de selskaber der investeres i, ikke bryder internationale normer og konventioner. Det betyder i praksis, at selskaberne ikke bryder fundamentale menneske- og arbejdstagerrettigheder samt arbejder imod korruption.

En anden garanti er, at Foreningens rådgiver på vegne af investorerne søger af påvike selskaberne i en bæredygtig retning. Dette sker gennem stemmeafgivelse og dialog med selskaberne.

Læs mere om Foreningens tilgang til bæredygtighed på de følgende sider.

Rapportering

Som svanemærket fond rapporteres årligt på ESG-aktiviteter, inkl. informationer omkring aktuelle emner fra rapporteringsåret, eksklusioner, stemmeafgivelse og selskabsdialoger.

Mere information

Læs mere om Svanemærkets arbejde med fonde her.