Aktieudvælgelsen

Ved investering i en aktie, købes en andel i et selskabs fremtidige værdiskabelse. Det kræver en vurdering af forretningsmodellens holdbarhed. Der foretages derfor et strategisk sundhedstjek, hvor der blandt andet ses på, om selskabet har de nødvendige ressourcer til at fastholde og/eller udvide den økonomiske voldgrav, der kan holde konkurrenterne på afstand.

Relevante trends og temaer (muligheder/trusler) kortlægges, herunder også miljø, sociale og ledelsesmæssige faktorer (ESG-faktorer), der kan have indflydelse på selskabets evne til at skabe værdi. Som led i det fortsatte fokus på ESG, blev alle ValueInvest Danmarks afdelinger Svanemærket i 2020.

Prisfastsættelse er ikke en eksakt videnskab, og den er forbundet med usikkerhed. En vis portion ydmyghed er derfor altid på sin plads. For at mindske tvivlen og fjerne risikoen for en overoptimistisk prisfastsættelse beregner Foreningens investeringsrådgiver den grundlæggende værdi ud fra en konservativt sat indtjening (pengestrøm). Den prisfastsættelse er et forsigtigt bud og afspejler ikke værdien af potentiel fremtidig vækst. Som et yderligere værn mod uforudsete hændelser, der kan ændre de grundlæggende forudsætninger for prisfastsættelsen, kræves tillige en fornuftig rabat (sikkerhedsmargin) i forhold til den estimerede værdi af selskabet.

Alle investeringsbeslutninger hos Foreningens investeringsrådgiver er teambaserede.