Rådgivning

Indholdet på denne hjemmeside kan hverken betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold eller påberåbes som grundlag for en beslutning om køb eller salg. ValueInvest Danmark påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af denne hjemmeside. 

ValueInvest Danmark baserer investeringerne på rådgivning fra Foreningens rådgiver, Macquarie Investment Management Europe S.A. (ValueInvest Luxembourg).

Såfremt du ønsker at købe eller sælge vores investeringsbeviser, anbefaler vi, at du altid søger professionel rådgivning. ValueInvest Danmark har en række samarbejdspartnere, der distribuerer vores produkter. Se listen af samarbejdspartnere her