Rådgivning

Indholdet på denne hjemmeside kan hverken betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold eller påberåbes som grundlag for en beslutning om køb eller salg. ValueInvest Danmark påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af denne hjemmeside. 

ValueInvest Danmark baserer investeringerne på rådgivning fra Foreningens rådgiver, Macquarie Investment Management Europe S.A. (ValueInvest Equity Team) der blev stiftet den 13. januar 1998. Selskabet, der er hjemmehørende i Luxembourg og under tilsyn af det luxembourgske finanstilsyn CSSF, er en del af Macquarie Investment Management, Macquarie Group.

Såfremt du ønsker at købe eller sælge vores investeringsbeviser, anbefaler vi, at du altid søger professionel rådgivning. ValueInvest Danmark har en række samarbejdspartnere, der distribuerer vores produkter. Se listen af samarbejdspartnere her