Investeringsfilosofi

Benjamin Graham er kendt som fader til tankegangen om value investering. Det var hans overbevisning, at de enkelte aktiers prissætning på børserne, målt over kortere perioder, afspejler den aktuelle popularitet, mens prissætningen over længere perioder bestemmes af selskabets reelle værdi - ”Fair Value”. Value investering er et bredt defineret koncept, hvor value investorer har en forskelligartet indgangsvinkel til at beregne den reelle værdi af en virksomhed.

ValueInvest Danmark udnytter, at aktiemarkedet af natur er irrationelt på kort sigt. Med overvældende optimisme eller massiv depression fluktuerer aktiernes priser meget mere, end den reelle værdi for selskaberne tilsiger. Denne irrationelle adfærd kan udmønte sig i urealistiske høje prissætninger eller trække priserne ned til noget, der ligner en foræring.

ValueInvest Danmarks tilgang til markedet er køb af kvalitetsvirksomheder ”out of favour” prisfastsat væsentligt under den reelle værdi og siden hen sælge dem, når de igen prissættes til den reelle værdi.

Opnåelse af attraktive og stabile afkast over tid kombineret med lav risiko for permanente tab kræver disciplin og respekt for følgende overordnede leveregler:

  Invester alene ud fra en vurdering af en virksomheds reelle værdi.
     
  Invester kun i virksomheder, hvor værdiskabelsen i virksomheden er til at forstå.
     
  Lav risiko for permanente tab opnås gennem køb af kvalitetsvirksomheder
    prissat væsentlig under den reelle værdi.

De opnåede resultater har baggrund i mange års erfaring med de finansielle markeder og en erkendelse af, at man bør bruge sin tid på det, man er bedst til. Investering handler om at undgå fejltagelser.