Investering

 
Vores resultater er opnået på baggrund af mange års erfaring med de finansielle markeder og en erkendelse af, at gode investeringsresultater i al deres enkelthed handler om at tænke langsigtet og mindske risiko for tab. Vi baserer vores investeringer på sunde økonomiske principper, der ellers let kan overses i et støjfyldt og til tider meget kortsynet aktiemarked.

På længere sigt er det den økonomiske udvikling i selskaberne, der er afgørende for hvilket afkast, man opnår. Vi forsøger ikke at gætte på aktiekursen inden for f.eks. 12 måneder, men bruger vores tid og ressourcer på at vurdere den fundamentale værdi af et selskab. Og vi investerer kun, når vi kan opnå en fornuftig rabat i forhold til den estimerede værdi.

Investering handler om at få betaling for den risiko, man påtager sig. I traditionel ­ finansiel teori sættes risiko lig med en akties kursudsving eller volatilitet. Som langsigtet investor tænker vi som en selskabsejer, og her er det vurderingen af et selskabs evne til at skabe værdi i sin levetid, der er afgørende. I vores verden er den reelle risiko derfor relateret til forudsigeligheden og stabiliteten i indtjeningen. Kan et selskab ikke opretholde indtjeningsevnen, er der risiko for et permanent tab. Omvendt øger høj forudsigelighed i indtjening og pengestrøm sikkerheden i den estimerede værdi og bidrager til at reducere tabsrisikoen.

Store kursudsving, eller høj volatilitet, er ikke risiko, men blot et udtryk for, at aktiemarkedet i øjeblikket er usikker på den korrekte pris for en aktie. Volatilitet er lig med muligheder. I ValueInvest Danmark har vi et langsigtet samarbejde med vores investorer med henblik på først og fremmest at beskytte deres kapital og dernæst at øge deres købekraft over tid.