{{table.header}}

 • {{row.cols[0]}} {{row.cols[1]}}
 • {{row.cols2[0]}} {{row.cols2[1]}}

Risiko/Afkast-Profil

Lav Risiko Høj Risiko
Typisk lavt afkast Typisk højt afkast

For yderligere information, se Central information.

{{table.firstColumn.header}}

 • {{ins[0].value}} {{ins[1].value}}

{{table.firstColumn.secondHeader}}

 • {{ins[0].value}} {{ins[1].value}}

{{table.secondColmn.header}}

 • {{ins[0].value}} {{ins[1].value}}

{{table.secondColmn.secondHeader}}

 • {{table.secondColmn.insideSecond[0][0].value}} {{table.secondColmn.insideSecond[0][1].value}}
 • {{table.secondColmn.insideSecond[1][0].value}} {{table.secondColmn.insideSecond[1][1].value}}
 • {{table.secondColmn.insideSecond[2][0].value}} {{table.secondColmn.insideSecond[2][1].value}}
 • {{table.secondColmn.insideSecond[3][0].value}} {{table.secondColmn.insideSecond[3][1].value}}
 • {{table.secondColmn.insideSecond[4][0].value}} {{table.secondColmn.insideSecond[4][1].value}}
 • {{table.secondColmn.insideSecond[5][0].value}} {{table.secondColmn.insideSecond[5][1].value}}
 • {{table.secondColmn.insideSecond[6][0].value}} {{table.secondColmn.insideSecond[6][1].value}}
 • {{table.secondColmn.insideSecond[7][0].value}} {{table.secondColmn.insideSecond[7][1].value}}
 • {{table.secondColmn.insideSecond[8][0].value}} {{table.secondColmn.insideSecond[8][1].value}}
 • {{table.secondColmn.insideSecond[9][0].value}} {{table.secondColmn.insideSecond[9][1].value}}

 

 

Koncernregnskabet er den konsoliderede balance og resultatopgørelse for selskaberne i porteføljen baseret på data fra ValueInvest AM's (Foreningens rådgiver) Fair Value Database. Koncernregnskabet er et værktøj til overvågning af risiko i porteføljen set som et enkelt selskab. Koncernregnskabet giver et billede af kvaliteten og stabiliteten af den samlede portefølje, graden af lånefinansiering, konjunkturfølsomhed baseret på eksponering over for de fem risikokategorier, og endelig afkastpotentiale ved opnåelse af Fair Value samt underliggende vækst anvendt til at beregne porteføljens Fair Value.

Beregningerne til grund for Pris/Fair Value samt afkastpotentialet ved opnåelse af Fair Value er især følsomme overfor ændringer i den aktuelle beregnede risikofrie rente. Afkastpotentialet til Fair Value er beregnet ved den aktuelle porteføljesammensætning og er ikke retningsgivende for om afkastpotentialet kan opnås over en overskuelig årrække eller at Afdelingen vil levere positive afkast til investor. Alle udsagn forbundet med fremtiden er i sagens natur forbundet med usikkerhed og skal ikke opfattes som hverken tilbud eller opfordring til at købe eller sælge investeringsbeviser. Risikokategorierne A-E er ikke nødvendigvis retningsgivende for Afdelingens risikoprofil. Investor opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Kursværdien af ValueInvest Danmarks investeringsbeviser svinger i takt med udviklingen på aktiemarkedet. ValueInvest Danmark gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, og at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.
Ønskes yderligere information for definitioner henvises til Begreber.