{{table.header}}

  • {{row.cols[0]}} {{row.cols[1]}}
  • {{row.cols2[0]}} {{row.cols2[1]}}

Risiko/Afkast-Profil

Lav Risiko Høj Risiko
Typisk lavt afkast Typisk højt afkast

For yderligere information, se Central information.

Andelsklasse W

ValueInvest Danmark har tre overordnede afdelinger, der er opdelt i andelsklasser med samme investeringspolitik, benchmark og risikoprofil m.v. som den overordnede afdeling, de tilhører, medmindre andet specifikt er anført.

Andelsklasse W:
Er målrettet og forbeholdt følgende typer af investorer:
- Investorer, der har en gældende porteføljeplejeaftale med en af Foreningens udpegede distributører
- Investorer, der har en gældende porteføljeplejeaftale, investeringsrådgivningsaftale eller anden form for investeringsaftale med Macquarie Investment Management Europe S.A.
- Investorer, der er godkendt af Foreningens hoveddistributør

Investorer, der ikke opfylder minimum ét af ovenstående krav for de enkelte andelsklasser, kan tvangsindløses.