{{table.header}}

  • {{row.cols[0]}} {{row.cols[1]}}
  • {{row.cols2[0]}} {{row.cols2[1]}}

Risiko/Afkast-Profil

Lav Risiko Høj Risiko
Typisk lavt afkast Typisk højt afkast

For yderligere information, se Central information.

{{table.header}}

{{col}}
{{col}}
Risikokategori / Rating A-E er ikke nødvendigvis retningsgivende for Afdelingens risikoprofil. Investor opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Kursværdien af ValueInvest Danmarks investeringsbeviser svinger i takt med udviklingen på aktiemarkedet. ValueInvest Danmark gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, og at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.
Ønskes yderligere information for definitioner henvises til Begreber.