{{table.header}}

  • {{row.cols[0]}} {{row.cols[1]}}
  • {{row.cols2[0]}} {{row.cols2[1]}}

Risiko/Afkast-Profil

Lav Risiko Høj Risiko
Typisk lavt afkast Typisk højt afkast

For yderligere information, se Central information.

{{table.header}}

{{col}}
{{col}}

* Vi gør opmærksom på, at de anførte tal for 2022 alene er foreløbige og således kan ændre sig, indtil det endelige regnskab foreligger, og udbytterne er vedtaget på Foreningens ordinære generalforsamling den 18. april 2023.

Udbytterne forventes udbetalt aconto i februar 2023, således at de vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 7. februar 2023 med valør den 9. februar 2023.