ValueInvest Danmark

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark blev stiftet d. 16. april 1998 som en dansk, medlemsejet investeringsforening under tilsyn af Finanstilsynet.

Tilmelding til e-nyhedsbrev gøres helt enkelt ved at klikke her

ValueInvest Danmark anvender Spar Nord Bank A/S som depotselskab og bevisudstedende institut, Macquarie Investment Management Europe S.A. som investeringsrådgiver og BI Management A/S som investeringsforvaltningsselskab og direktion. Depotselskabet benytter UBS som udenlandsk depotkorrespondent. UBS har videredelegeret depotopgaver til en række tredjeparter. Disse fremgår her.

Andelsklasse A, der er målrettet danske detailinvestorer, er noteret på Nasdaq OMX Nordic,  Københavns Fondsbørs særlige handelsplads for investeringsbeviser, se mere på:

Andelsklasse W er målrettet og forbeholdt følgende typer af investorer:

  • Investorer, der har en gældende porteføljeplejeaftale med en af Foreningens udpegede distributører
  • Investorer, der har en gældende porteføljeplejeaftale, investeringsrådgivningsaftale eller anden form for investeringsaftale med Macquarie Investment Management Europe, S.A.
  • Investorer, der er godkendt af Foreningens hoveddistributør

Investorer, der ikke opfylder minimum ét af ovenstående krav for andelsklassen, kan tvangsindløses

ValueInvest Danmark er medlem af Investering Danmark, se mere på www.finansdanmark.dk.