Nyhedsarkiv

     
Aug 2020 Børsmeddelelse vedr. opdateret Prospekt
   

Læs prospektet her

Aug 2020 Børsmeddelelse vedr. Halvårsrapport 2020
   

Læs halvårsrapporten her

Maj 2020 Børsmeddelelse vedr. ledelsesændring i Valueinvest
   

Læs meddelelsen her

 

Apr 2020 Børsmeddelelse vedr. opdateret prospekt og centrale investorinformationer
   

Læs prospektet her

Apr 2020 Børsmeddelelse vedr. indkaldelse til ordinær generalforsamling
   

Læs indkaldelse her

   

Se fuldmagtsblanket her

Apr 2020 Børsmeddelelse vedr. forløb af Ordinær Generalforsamling

Apr 2020 Børsmeddelelse vedr. midlertidig forhøjelse af emissionstillæg samt indløsningsfradrag pga Coronavirus

 

Apr 2020 Børsmeddelelse vedr. fjernelse af de midlertidige nedsættelser af emissionstillæg og indløsningsfradrag

 

Mar 2020 Børsmeddelelse vedr. ophævelse af suspension
   

Ophævelse af suspension af ikke børsnoterede afdelinger

 

Mar 2020 Børsmeddelelse vedr. suspension
   

Suspension af ikke børsnoterede afdelinger

 

 

Mar 2020 Børsmeddelelse vedr. Årsrappport 2019
   

Læs Årsrapport her

Feb 2020 Børsmeddelelse vedr. opdateret prospekt og centrale investorinformationer
   

Læs prospektet her

Jan 2020 Børsmeddelelse vedr. aconto-udlodning

 

Nov 2019 Finanskalender 2020

 

  

   
Apr 2019 Børsmeddelelse vedr. opdateret Prospekt og Central Investorinformation
   

Læs prospektet her

Apr 2019 Børsmeddelelse vedr. forløb af Ordinær Generalforsamling
Apr 2019 Børsmeddelelse vedr. Central Investor opdatering
     
Aug 2019 Børsmeddelelse vedr. opdateret Prospekt
   

Læs prospektet her

Aug 2019 Børsmeddelelse vedr. Halvårsrapport 2019
   

Læs halvårsrapporten her

Mar 2019 Børsmeddelelse vedr. indkaldelse til ordinær generalforsamling
   

Læs indkaldelse her

   

Se fuldmagtsblanket her

Mar 2019 Børsmeddelelse vedr. Årsrapport 2018
   

Læs Årsrapporten her

Mar 2019 Børsmeddelelse vedr. opdateret Prospekt
   

Læs prospektet her

Feb 2019 Børsmeddelelse vedr. Central Investor opdatering
   

 

Nov 2019 Børsmeddelelse vedr. opdateret Prospekt
   

Læs prospektet her

Jan 2019 Ophævelse af suspension

 

Jan 2019 Anmodning om suspension

 

Jan 2019 Børsmeddelelse vedr. aconto-udlodning
   

 

Dec 2019 Prospekt
   

Læs prospektet her

Dec 2019 Børsmeddelelse vedr. opdateret prospekt og centrale investorinformationer
   

Læs prospektet her

Dec 2019 Børsmeddelelse vedr. forventet udbytte