ValueInvest Danmark

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark blev stiftet d. 16. april 1998 som en dansk medlemsejet investeringsforening under tilsyn af Finanstilsynet, se mere på www.finanstilsynet.dk.

ValueInvest Danmark er en specialiseret investeringsforening, som alene koncentrerer sig om investering i aktier ud fra principperne om value investering. De opnåede resultater har baggrund i mange års erfaring med de finansielle markeder og en erkendelse af, at man bør bruge sin tid på det, man er bedst til. I forvaltningen af medlemmernes midler er ValueInvest Danmark årvågen og forsigtig. Der investeres alene med baggrund i en beregning af virksomhedernes reelle værdier.

ValueInvest Danmark investerer udelukkende i virksomheder, der er noteret på internationalt anerkendte børser. For en nærmere beskrivelse af de enkelte afdelinger, se under menuerne Afdelinger og Prospekt.

Ved navnenotering af dine investeringsbeviser, via eget pengeinstitut, tilsendes automatisk løbende information fra ValueInvest Danmark.

ValueInvest Danmark anvender Spar Nord Bank A/S som depotselskab og bevisudstedende institut, ValueInvest Asset Management S.A. som investeringsrådgiver og BI Management A/S som investeringsforvaltningsselskab og direktion. Depotselskabet benytter UBS som udenlandsk depotkorrespondent. UBS har videredelegeret opbevaringsopgaver til en række tredjemænd. Disse fremgår her.

Alle tre afdelinger under ValueInvest Danmark er noteret på Nasdaq OMX Nordic, Københavns Fondsbørs særlige handelsplads for investeringsbeviser, se mere på www.nasdaqomxnordic.com.

ValueInvest Danmark er medlem af Investeringsfondsbranchen (IFB), se mere på www.ifb.dk.