ValueInvest Danmark

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark blev stiftet d. 16. april 1998 som en dansk, medlemsejet investeringsforening under tilsyn af Finanstilsynet, se mere på www.finanstilsynet.dk.

ValueInvest Danmark er en specialiseret investeringsforening, som koncentrerer sig om investering i aktier ud fra principperne om value investering. Vores gennemprøvede investeringsstrategi med mere end 20 år på bagen har givet gode langsigtede resultater, der har slået det generelle aktiemarked. ValueInvest Danmark investerer udelukkende i selskaber, der er noteret på internationalt anerkendte børser. For en nærmere beskrivelse af de enkelte afdelinger, se under menuerne Afdelinger og Prospekt. 

Løbende information fra ValueInvest Danmark kan tilsendes pr. e-mail ved tilmelding til nyhedsbrev under Download Center, Bestil materiale, eller pr. post ved navnenotering af dine investeringsbeviser, via eget pengeinstitut.

ValueInvest Danmark anvender Spar Nord Bank A/S som depotselskab og bevisudstedende institut, Macquarie Investment Management Europe S.A. som investeringsrådgiver og BI Management A/S som investeringsforvaltningsselskab og direktion. Depotselskabet benytter UBS som udenlandsk depotkorrespondent. UBS har videredelegeret opbevaringsopgaver til en række tredjemænd. Disse fremgår her

Andelsklasse A, der er målrettet danske detailinvestorer, er noteret på Nasdaq OMX Nordic,  Københavns Fondsbørs særlige handelsplads for investeringsbeviser, se mere på www.nasdaqomxnordic.com.

Andelsklasse W og I er målrettet og forbeholdt følgende typer af investorer:

  • Investorer, der har en gældende porteføljeplejeaftale med en af Foreningens udpegede distributører
  • Investorer, der har en gældende porteføljeplejeaftale, investeringsrådgivningsaftale eller anden form for investeringsaftale med Macquarie Investment Management Europe, S.A.
  • Investorer, der er godkendt af Foreningens hoveddistributør

Investorer, der ikke opfylder minimum ét af ovenstående krav for de enkelte andelsklasser, kan tvangsindløses.

ValueInvest Danmark er medlem af Investering Danmark, se mere på www.finansdanmark.dk.