ValueInvest Danmark

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark blev stiftet d. 16. april 1998 som en dansk medlemsejet investeringsforening under tilsyn af Finanstilsynet, se mere på www.finanstilsynet.dk.

ValueInvest Danmark er en specialiseret investeringsforening, som koncentrerer sig om investering i aktier ud fra principperne om value investering. De opnåede resultater har baggrund i mange års erfaring med de finansielle markeder og en erkendelse af, at man bør bruge sin tid på det, man er bedst til. I forvaltningen af medlemmernes midler er ValueInvest Danmark årvågen og forsigtig. Der investeres alene ud fra en beregning af virksomhedernes reelle værdier.

ValueInvest Danmark investerer udelukkende i virksomheder, der er noteret på internationalt anerkendte børser. For en nærmere beskrivelse af de enkelte afdelinger, se under menuerne Afdelinger og Prospekt.

Løbende information fra ValueInvest Danmark kan tilsendes pr. e-mail ved tilmelding af nyhedsbrev under Download Center, Bestil materiale, eller pr. post ved navnenotering af dine investeringsbeviser, via eget pengeinstitut.

ValueInvest Danmark anvender Spar Nord Bank A/S som depotselskab og bevisudstedende institut, ValueInvest Asset Management S.A. som investeringsrådgiver og BI Management A/S som investeringsforvaltningsselskab og direktion. Depotselskabet benytter UBS som udenlandsk depotkorrespondent. UBS har videredelegeret opbevaringsopgaver til en række tredjemænd. Disse fremgår her.

ValueInvest Danmark har tre overordnede afdelinger, der er opdelt i andelsklasser med samme investeringspolitik, benchmark og risikoprofil m.v. som den overordnede afdeling, de tilhører, medmindre andet specifikt er anført.

Andelsklasse A er målrettet danske detailinvestorer, der er noteret på Nasdaq OMX Nordic, som er Københavns Fondsbørs særlige handelsplads for investeringsbeviser, se mere på www.nasdaqomxnordic.com.

Andelsklasse W og I er målrettet og forbeholdt følgende typer af investorer:
- Investorer, der har en gældende porteføljeplejeaftale med en af Foreningens udpegede distributører
- Investorer, der har en gældende porteføljeplejeaftale, investeringsrådgivningsaftale eller anden form for investeringsaftale med ValueInvest Asset Management S.A.
- Investorer, der er godkendt af Foreningens hoveddistributør

Investorer, der ikke opfylder minimum ét af ovenstående krav for de enkelte andelsklasser, kan tvangsindløses.

ValueInvest Danmark er medlem af Investeringsfondsbranchen (IFB), se mere på www.ifb.dk.