Om ValueInvest

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark blev stiftet d. 16. april 1998 som en dansk, medlemsejet investeringsforening. ValueInvest Danmark er under tilsyn af Finanstilsynet.

ValueInvest Danmark har tre overordnede afdelinger:

ValueInvest Global KL
ValueInvest Global Akkumulerende KL
ValueInvest Japan KL

Markeringen ”KL” angiver, at den overordnede afdeling er opdelt i andelsklasser med samme investeringspolitik, benchmark og risikoprofil m.v. som den overordnede afdeling, de tilhører, medmindre andet specifikt er anført.

ValueInvest Danmark har følgende tre andelsklasser, der er målrettet danske detailinvestorer og noteret på Københavns Fondsbørs:

 

DK0010246396; ValueInvest Global A
DK0060032498; ValueInvest Global Akkumulerende A
DK0010246479; ValueInvest Japan A


Investeringsbeviser kan købes gennem alle danske pengeinstitutter, og indre værdi m.v. kan dagligt følges her på hjemmesiden.