{{table.header}}

  • {{row.cols[0]}} {{row.cols[1]}}
  • {{row.cols2[0]}} {{row.cols2[1]}}

Risiko/Afkast-Profil

Lav Risiko Høj Risiko
Typisk lavt afkast Typisk højt afkast

For yderligere information, se Central investorinformation.

* indirekte handelsomkostninger.

{{table.header}}

{{col}}
{{col}}

* De anførte tal for 2018 er foreløbige og kan således ændre sig, indtil endeligt vedtaget ved Foreningens generalforsamling 11. april 2019. Udbytterne er fragået den 5. februar 2019 med valør den 7. februar 2019.

Onlinemateriale / downloads