Ansvarlig investering

Ansvarlighed er en vigtig del af investeringsprocessen 

Ansvarlighed betaler sig. Foreningens investeringsrådgiver investerer i selskaber, der tænker miljømæssige- (Environmental), sociale- (Social) og ledelsesmæssige forhold (Corporate Governance), altså ESG, ind i deres forretning, og går ikke på kompromis med bæredygtighed og samfundsansvar.

 

 

Hvordan arbejdes der med ESG?

ESG er en integreret del af den investeringsproces, som er aftalt med Foreningens investeringsrådgiver og gælder for alle ValueInvest porteføljerne. Der arbejdes med ESG gennem:

ESG-ekskludering: Ud fra nøje fastlagte kriterier ekskluderes bestemte investeringer fra investeringsuniverset, det være sig i selskaber, sektorer eller lande. Foreningens porteføljer screenes ud fra visse bæredygtigskriterier og eliminerer f.eks. tobak, kontroversielle våben og i vid udstrækning også fossile brændstoffer. Læs mere om vores eksklusionskriterier i Foreningens rådgivers ESG Politik her.

ESG-integration: Gennem en systematisk proces og ved hjælp af ESG-data implementeres eksplicit ESG-risici og -muligheder i de traditionelle økonomiske analyser og investeringsbeslutninger. 

ESG-dialog: De selskaber, der investeres i, engageres gennem dialog, og aktivt ejerskab udvises gennem stemmeafgivelse. Dette er en langsigtet proces, der søger at påvirke selskabernes adfærd.

Bæredygtighed: Klima og CO2 

Klimaændringer udgør en stigende risko, der kræver samarbejde. 

Foreningens investeringsrådgiver har derfor underskrevet FN's Montreal Pledge, og rapporterer årligt på ValueInvest porteføljernes CO2-udslip. Foreningens investeringsrådgiver monitorerer selskabernes klimaprofil, anvender CO2-data til at vurdere klimarelaterede risici og muligheder og indgår i dialog herom med selskaberne.

Foreningens investeringsrådgiver har siden 2010 været medlem af PRI (Principles for Responsible Investment): et samarbejde under FN for professionelle investorer, der arbejder med ansvarlige investeringer. Derudover har Foreningens investeringsrådgiver også offentliggjort sin tilslutning til retningslinjer for et aktivt ejerskab fra det britiske Financial Reporting Council (UK Stewardship Code).

Læs mere om Foreningens investeringsrådgivers ESG aktiviteter i PRI rapporterne her.

Mere information

Læs mere om Foreningens tilgang til ESG her.