Ansvarlig investering

Ansvarlighed er en vigtig del af investeringsprocessen 

Hos ValueInvest mener vi, at ansvarlighed kan betale sig. Vores investeringsrådgiver investerer i selskaber, der tænker miljømæssige- (Environmental), sociale- (Social) og ledelsesmæssige forhold (Corporate Governance) ind i deres forretning, og går ikke på kompromis med bæredygtighed og samfundsansvar. Det kalder vi ESG!

 

 

Hvordan arbejder vi med ESG?

ESG er en integreret del af den investeringsproces, vi har aftalt med vores investeringsrådgiver, som gælder for alle ValueInvest porteføljerne, hvor vi arbejder med ESG gennem:

  • ESG-ekskludering: Ud fra nøje fastlagte kriterier ekskluderes bestemte investeringer fra investeringsuniverset, det være sig i selskaber, sektorer eller lande. Du kan læse mere om vores eksklusionskriterier i Foreningens rådgivers ESG Politik her.
  • ESG-integration: Gennem en systematisk proces og ved hjælp af ESG-data implementeres eksplicit ESG-risici og -muligheder i de traditionelle økonomiske analyser og investeringsbeslutninger. 
  • ESG-dialog: De selskaber, der investeres i, engageres gennem dialog, og aktivt ejerskab udvises gennem stemmeafgivelse. Dette er en langsigtet proces, der søger at påvirke selskabernes adfærd.

Bæredygtighed: Klima og CO2 

Klimaændringer udgør en stigende risko, der kræver samarbejde. 

Rådgiver har derfor underskrevet FN's Montreal Pledge, og rapporterer årligt på ValueInvest porteføljernes CO2-udslip. Rådgiver monitorerer selskabernes klimaprofil, anvender CO2-data til at vurdere klimarelaterede risici og muligheder og indgår i dialog herom med selskaberne.

Rådgiver er medlem af PRI: et samarbejde for professionelle investorer, der arbejder med ansvarlige investeringer.

Læs mere om MIME S.A.'s ESG aktiviteter i PRI rapporterne her.

Mere information

Læs mere om Foreningens tilgang til ESG her.

ESG under COVID-19: læs vores artikel her