Ansvarlig investering

Ansvarlighed er en vigtig del af investeringsprocessen 

Hos ValueInvest mener vi, at ansvarlighed kan betale sig. Vi investerer i selskaber, der tænker miljømæssige- (Environmental), sociale- (Social) og ledelsesmæssige forhold (Corporate Governance) ind i deres forretning, og går ikke på kompromis med bæredygtighed og samfundsansvar. Det kalder vi ESG! 

 

 

Hvordan arbejder vi med ESG?

ESG er en integreret del af den investeringsproces, vi har aftalt med vores investeringsrådgiver, som gælder for alle ValueInvest porteføljerne, hvor vi arbejder med ESG gennem:

  • EKSKLUSION: Vi investerer f.eks. ikke i våben, kul og tobak. Heller ikke i selskaber, der overtræder internationale konventioner eller krænker menneskerettighederne. Du kan læse mere om vores eksklusionskriterier i Foreningens rådgivers ESG Politik her.
  • INTEGRATION: Vi indarbejder ESG data i vores traditionelle økonomiske analyser og monitorerer investeringernes ESG-profil.
  • DIALOG: Vi arbejder sammen med de selskaber vi investerer i, og bestræber os på at påvirke deres tilgang til miljø, sociale forhold og ansvarlig ledelse. Vi indgår i dialog med selskaberne omkring ESG-emner og kommunikerer med dem omkring stemmeafgivelse og investorernes rettigheder. På vegne af vores investorer er vi aktive aktieejere, der stemmer ved samtlige generalforsamlinger.

Bæredygtighed: Klima og CO2 

Klimaændringer udgør en stigende risko, der kræver samarbejde. 

Vores rådgiver har derfor underskrevet FN's Montreal Pledge, og rapporterer årligt på ValueInvest porteføljernes CO2-udslip. Vi monitorerer selskabernes klimaprofil, anvender CO2-data til at vurdere klimarelaterede risici og muligheder og indgår i dialog herom med selskaberne.

Foreningens investeringsrådgiver er medlem af PRI: et samarbejde for professionelle investorer, der arbejder med ansvarlige investeringer. 

Læs mere om MIME S.A.'s ESG aktiviteter i PRI rapporterne her.

Mere information

Læs mere om Foreningens tilgang til ESG her.

ESG under COVID-19: læs vores artikel her