Etablering af nye andelsklasser

I forbindelse med implementeringen af MiFID II, med ikrafttrædelse den 1. juli 2017, etablerer Investeringsforeningen ValueInvest Danmark (Foreningen) nye andelsklasser via en Corporate Action hos værdipapircentralen VP SECURITIES i Danmark.

For Foreningens afdelinger kan vi oplyse følgende:

  • Corporate Action, der sørger for, at investorerne overflyttes fra de eksisterende afdelinger til hhv. en provisionsgivende, provisionsfri med outsourcing og provisions- og outsourcingsfri andelsklasse, finder sted fredag den 9. juni umiddelbart inden kl. 18:00 (ved afslutning af VP-døgnet)
  • Andelsklasse A vil beholde samme ISIN-kode, som de eksisterende afdelinger har i dag, og vil få tilføjet ”A” til navnet; f.eks. ValueInvest Global A. For så vidt angår andelsklasser W og I, vil de få tilføjet et ”W” eller ”I” til navnet; f.eks. ValueInvest Global W. Andelsklasse W og I vil være unoterede. Disse andelsklasser vil få nye ISIN-koder
  • Ombytningsforholdet er 1:1
  • Investor bibeholder sin oprindelige anskaffelseskurs
  • Ombytningen foretages den 9. juni kl. 17.59.59.999999 (retsvirkningstidspunkt)
  • De nye andelsklasser vil blive prissat første gang mandag den 12. juni, og fra denne dag kan der ligeledes foretages almindelig emission/indløsning i de nye andelsklasser
  • Handel med afdelingerne vil blive suspenderet via Nasdaq OMX tirsdag og onsdag (den 6. og 7. juni) forud for fredagens (den 9. juni) gennemførelse af Corporate Action. Formålet hermed er at give pengeinstitutterne mulighed for fornøden tid til at foretage indberetning til VP af de investorers beholdninger, der skal flyttes i forbindelse med disse Corporate Actions
  • De opdaterede dokumenter for de respektive afdelinger (Central Investorinformation og Prospekt) er tilgængelige herunder:

Information til investorer (pdf)

Central Investorinformation:

Global A 

Global W 

Global I 

Global Akkumulerende A

Global Akkumulerende W

Global Akkumulerende I 

Japan A

Prospekt