{{table.header}}

  • {{row.cols[0]}} {{row.cols[1]}}
  • {{row.cols2[0]}} {{row.cols2[1]}}

Risiko/Afkast-Profil

Lav Risiko Høj Risiko
Typisk lavt afkast Typisk højt afkast

For yderligere information, se Central investorinformation.

* indirekte handelsomkostninger.

{{table.header}}

{{col}}
{{col}}

* De anførte tal for 2021 er foreløbige og kan således ændre sig, indtil endeligt vedtaget ved Foreningens generalforsamling 22. april 2022. Udlodningerne for 2021 foretages den 8. februar 2022 med valør den 10. februar 2022.

Onlinemateriale / downloads