Køb af beviser

ValueInvest Danmark har udviklet en investerinsproces, der er rig på logik og specialiserer sig i principperne om value investering. Som value investor investerer ValueInvest Danmark udelukkende i selskaber, hvor vi kan opnå en fornuftig rabat i forhold til den estimerede værdi. ValueInvest Danmark sælger ikke investeringsbeviser direkte. Handel og rådgivning sker gennem dit eget pengeinstitut.

Udfyld eventuelt vores interaktive investeringsblanket, og medbring den til eget pengeinstitut. Ved at anvende eget pengeinstitut modtager du rådgivning med udgangspunkt i dine samlede økonomiske forhold, herunder skatteforhold, ved investering i ValueInvest beviser.

Klik på blanketten nedenfor; udfyld med de ønskede data, print og medbring til eget pengeinstitut ved køb af ValueInvest Danmarks investeringsbeviser. Ved navnenotering af dine investeringsbeviser sender Foreningen automatisk medlemsblade direkte til din adresse.

ValueInvest Danmarks prospekt og vedtægter kan downloades fra hjemmesidens Download Center.

ValueInvest Danmarks investeringsbeviser kan købes i alle danske pengeinstitutter. ValueInvest Danmark har indgået samarbejdsaftaler med en række danske pengeinstitutter, som kender ValueInvest Danmarks produkter og kan rådgive detaljeret om dem. Disse pengeinstitutter fremgår under menupunkt Kontakt.