Køb af beviser

ValueInvest Danmark har udviklet en investerinsproces, der er rig på logik og specialiserer sig i principperne om value investering. Som value investor investerer ValueInvest Danmark udelukkende i selskaber, hvor vi kan opnå en fornuftig rabat i forhold til den estimerede værdi. ValueInvest Danmark sælger ikke investeringsbeviser direkte. Handel og rådgivning sker gennem dit eget pengeinstitut.

Du kan vælge at udfylde vores interaktive investeringsblanket, som du kan medbringe i dit pengeinstitut. Ved at anvende dit eget pengeinstitut kan du få rådgivning med udgangspunkt i dine samlede økonomiske forhold samt dine skatteforhold ved investering i ValueInvest beviser.

Klik på blanketten nedenfor; udfyld med de ønskede data, print og medbring i eget pengeinstitut ved køb af ValueInvest Danmark investeringsbeviser. Ved navnenotering opnår du fordelene ved, at Foreningen udsender medlemblade direkte til din adresse.

ValueInvest Danmarks prospekt og vedtægter kan downloades fra hjemmesidens Download Center.

ValueInvest Danmarks investeringsbeviser kan købes i alle danske pengeinstitutter. ValueInvest Danmark har indgået samarbejdsaftaler med en række danske pengeinstitutter, som kender ValueInvest Danmarks produkter og kan rådgive detaljeret om dem. Disse pengeinstitutter fremgår under menupunkt Kontakt.