Ansvarlig Investering

Ansvarlighed er en vigtig del af investeringsprocessen 

Hos ValueInvest mener vi, at ansvarlighed kan betale sig. Vi investerer i virksomheder, der tænker miljø, sociale forhold og ansvarlig virksomhedsledelse ind i deres virksomhed og går ikke på kompromis med bæredygtighed og samfundsansvar. Det kalder vi ESG! 

Hvordan arbejder vi med ESG?

ESG er en del af vores investeringsprocess, der er den samme for alle porteføljer, og vi arbejder med ESG gennem

EKSKLUSION: Vi investerer f.eks. ikke i våben, kul og tobak. Heller ikke virksomheder, der overtræder internationale konventioner eller krænker menneskerettigheder. 

Du kan læse mere om vores eksklusionskriterier i Foreningens rådgivers ESG Politik her.

INTEGRATION: Vi indarbejder ESG data i vores traditionelle økonomiske analyser og monitorerer investeringernes ESG-profil.

DIALOG: Vi arbejder sammen med virksomhederne vi investerer i og arbejder for at påvirke deres tilgang til miljø, sociale forhold og ansvarlig virksomhedsledelse. Vi indgår i dialog med virksomhederne omkring ESG emner og kommunikerer med dem omkring stemmeafgivelse og investorernes rettigheder. På vegne af vores investorer er vi aktive aktieejere, der stemmer ved samtlige generalforsamlinger.

Bæredygtighed 

Klimaændringer er en stigende risko, der kræver samarbejde. 

Vores rådgiver har derfor underskrevet FN's Montreal Pledge, og rapporterer årligt på afdelingernes CO2-udslip. Vi monitorerer investeringernes klimaprofil og bruger CO2 data til at vurdere risici og muligheder. Vi indgår i dialog med virksomhederne omkring risici og muligheder relateret til klimaændringer. 

PRI

Foreningens investeringsrådgiver er medlem af PRI: et samarbejde for professionelle investorer, der arbejder med ansvarlige investeringer. 

Læs mere om MIME S.A.'s ESG aktiviteter i PRI rapporterne her.

Mere information

Læs mere om Foreningens tilgang til ESG her.

ESG under COVID-19: læs vores artikel her