Ansvarlig Investering

 

Foreningens rådgiver, ValueInvest Asset Management (VIAM), har underskrevet PRI, som er et samarbejde for professionelle investorer med henblik på, at fremme FNs principper for ansvarlig investering (PRI).

Læs mere herom på: www.unpri.org

VIAM har følgende investeringsmæssige holdning:

  VIAM tilstræber at føre en "ansvarlig investeringspolitik" og hermed i praksis at
    leve op til de samfundsmæssige forventninger, der kan og vil blive stillet til en
    kapitalforvalter, der forvalter midler på andres vegne.
     
  VIAM deltager ikke i kampagner, men tager eventuelle problemer op i
    forvaltningen af kundernes porteføljer for at opnå positiv effekt.
     
  VIAM vurderer, at de bedste investeringer opnås, når selskabsledelsen
    har en forretningsmæssig og økonomisk forsvarlig holdning med i deres
    overvejelser.