Ansvarlig Investering

Foreningens rådgiver, Macquarie Investment Management Europe S.A. (ValueInvest Luxembourg) har underskrevet PRI, som er et samarbejde for professionelle investorer med henblik på, at fremme FNs principper for ansvarlig investering (PRI).

Læs mere herom på: www.unpri.org

ValueInvest Luxembourg har følgende investeringsmæssige holdning:

  ValueInvest Luxembourg tilstræber at føre en ansvarlig investeringspolitik og hermed i praksis at leve op til de samfundsmæssige forventninger, der kan og vil blive stillet til en kapitalforvalter, der forvalter midler på andres vegne.
     
  ValueInvest Luxembourg deltager ikke i kampagner, men tager eventuelle problemer op i
    forvaltningen af kundernes porteføljer for at opnå positiv effekt.
     
  ValueInvest Luxembourg vurderer, at de bedste investeringer opnås, når selskabledelsen
    har en forretningsmæssig og økonomisk forsvarlig holdning med i deres
    overvejelser.

  Læs rådgivers politik omkring ansvarlig investering her.