Tilmeld investor nyheder

 
Den nye Persondatalovgivning af maj 2018 foreskriver, at De overfor os samtykker i at modtage nyhedsbreve og medlemsblade fra Foreningen.
 
For således at sikre Dem, at De fremover modtager de ønskede informationer, beder vi Dem venligst meddele os Deres samtykke heraf. Dette gøres helt enkelt nedenfor.

Link til Privatlivspolitik GDPR

Tilmeld / afmeld nyhedsbrev

Adresseoplysninger

Til Information

 * Kun nødvendigt ved tilmelding til fysisk medlemsblad

Foreningens investeringsrådgiver, ValueInvest Asset Management S.A., udsender Nyhedsbreve og vedligeholder email listen dertil

Medlemsblade distribueres direkte af Foreningen.